การติดต่อ/Contact

ที่อยู่/Address

 • คณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ล้านบาท กรมการแพทย์

  88/23 ถ.ติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ อ.เมืองนนท์ จ.นนทบรี 11000

  โทรศัพท์ 02 590 6392 และ 02 590 6315

  โทรสาร : 02 591 8278

  Email : 5milion@dms.go.th

  Website : http://5milion.dms.moph.go.th/


แผนที่/Map

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและวิชาการ สำนักสารสนเทศการแพทย์
88/23 ถ.ติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนท์ จ.นนทบุรี 11000 02 590 6392
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่มีความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป