ราคามาตรฐานกลางICT


ลำดับ
เรื่อง
ขนาด
ดาวน์โหลด
หมวด
เอกสารแนบ
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561( 4//2561 || อ่าน 119 ) โดย admin 861.29 KBs 49 ราคามาตรฐานกลาง
2 เกณฑ์ราคากลางกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2560( 10//2561 || อ่าน 123 ) โดย admin 636.04 KBs 48 ข่าวทั่วไป
3 แนวทางการดำเนินงานเรื่องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์( 10//2561 || อ่าน 269 ) โดย admin 250.23 KBs 48 ราคามาตรฐานกลาง
4 แนวทางการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์( 10//2561 || อ่าน 107 ) โดย admin 257.41 KBs 39 ราคามาตรฐานกลาง
5 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท(ปรับปรุงใหม่)( 11//2560 || อ่าน 626 ) โดย admin 411.5 KBs 182 ข่าวทั่วไป
6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560( 24//2560 || อ่าน 298 ) โดย admin 971.82 KBs 217 ราคามาตรฐานกลาง
7 คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ยกเลิกคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) นี้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ( 15//2559 || อ่าน 1412 ) โดย admin 700.11 KBs 116 ข่าวทั่วไป
8 เกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2558( 15//2559 || อ่าน 285 ) โดย admin 1020.71 KBs 84 ข่าวทั่วไป
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (2559)( 15//2559 || อ่าน 309 ) โดย admin 312.72 KBs 231 คำสั่ง/ระเบียบ
10 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559( 17//2559 || อ่าน 488 ) โดย officer 278.96 KBs 217 ราคามาตรฐานกลาง


<< 1 >>