Clip VDO    ||    สื่อแผ่นพับ    ||        E-Book    ||     รายชื่อวีดีทัศน
สำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือสุขภาพ
666  โรคนิ้วติด (trigger finger)คลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 198 ครั้ง
665  โรคหลอดเลือดสมอง(พูดไม่ชัดทันที)คลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 234 ครั้ง
664  โรคหลอดเลือดสมอง(ปากเบี้ยวทันที)คลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 217 ครั้ง
663  โรคหลอดเลือดสมอง(แขนไม่มีแรงทันที)คลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 221 ครั้ง
662  โรคหลอดเลือดสมองคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 265 ครั้ง
661  เรื่อง.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke) อยู่ในโรคหัวใจและหลอดเลือด.8.30นคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 222 ครั้ง
660  หลอดเลือดบายพาสคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 190 ครั้ง
659  เรื่อง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อยู่ในอาการฉุกเฉิน.14นาทีคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 183 ครั้ง
658  เรื่อง.การประเมินสถานการณ์.อาการฉุกเฉิน.9นาทีคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 194 ครั้ง
657  การช่วยฟื้นคืนชีพ.อยู่ในอาการฉุกเฉิน.8นาทีคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 196 ครั้ง
656  เรื่อง.อัมพาตครึ่งท่อน..14นาทีคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 195 ครั้ง
655  เรื่อง.ประเด็นคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB).อยู่ในโรคเรื้อรัง.38นาคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 181 ครั้ง
654  วัคซีนป้องกันไวรัสมะเร็งปากมดลูก(HPV Vaccine)คลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 180 ครั้ง
653  Hand Foot Mouth disease EV71คลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 190 ครั้ง
652  โรคไข้เลือดออก DHFคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 192 ครั้ง
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
จำนวนทั้งหมด : 555 เรื่อง /37 หน้า