Clip VDO    ||    สื่อแผ่นพับ    ||        E-Book    ||     รายชื่อวีดีทัศน
สำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือสุขภาพ
736
735
725  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน9 คำแนะนำผู้ป่วยคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 229 ครั้ง
724  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน8 การทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นยาชนิดต่างๆคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 158 ครั้ง
723  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน7 การใช้ยาสูดฝอยละอองชนิดผง SWINGHALER,EASYHALERคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 160 ครั้ง
722  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน6 การใช้ยาสูดฝอยละอองชนิดผง TURBUHALER,ACCUHALERคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 157 ครั้ง
721  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน5 การใช้หลอดยาพ่นฝอยละอองโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสูดยาคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 146 ครั้ง
720  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน4 วิธีการใช้หลอดพ่นยาฝอยละอองโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสูดยาคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 163 ครั้ง
719  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน3 การให้ยาพ่นฝอยละอองโดยใช้กระเปาะพ่นยา มีอุปกรณ์ช่วยสูดยาในเด็กเล็กในเด็กโตคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 141 ครั้ง
718  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน2 การให้ยาพ่นฝอยละอองโดยใช้กระเปาะพ่นยาคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 144 ครั้ง
717  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน1 ยาและอุปกรณ์พ่นย่ชนิดต่างๆคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 159 ครั้ง
716  การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ตอน1 ยาและอุปกรณ์พ่นย่ชนิดต่างๆคลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ !! เข้าชม 159 ครั้ง
715 การแพร่เชื้อมาลาเรียในร่างกายคนคลิ๊กเพื่อดูไฟล์เข้าชม 239 ครั้ง
712 เรื่องน่ารู้ MRI และ CT Scanคลิ๊กเพื่อดูไฟล์เข้าชม 278 ครั้ง
711 เรื่องน่ารู้ MRI และ CT Scanคลิ๊กเพื่อดูไฟล์เข้าชม 278 ครั้ง
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
จำนวนทั้งหมด : 555 เรื่อง /37 หน้า