Clip VDO    ||    สื่อแผ่นพับ    ||        E-Book    ||     รายชื่อวีดีทัศน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ ||สำหรับประชาชน || สำหรับบุคคลากร ||
ลำดับ
เรื่อง
ผู้ผลิต
อุบัติภัยจากรถจักรยานยนต์กรมการแพทย์
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ. แม่ฮ่อนสอนศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.แม่ฮ่องสอน
ภารกิจสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รังสีพิชิตมะเร็งร้าย สถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สมเด็จย่า 100 ปี พระมารดาสาธารณสุขงานผลิตสื่อทางการแพทย์
มะเร็งตับภาษาภาคกลางและภาคอีสานศูนย์มะเร็ง จ. อุดรธานี
โรงพยาบาลพระพุทธบาทโรงพยาบาลพระพุทธบาท
สื่อการสอน"การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อนและการห้ามเลือด"งานผลิตสื่อทางการแพทย์
สารคดี การตรวจหามะเร็งเต้านม ศูนย์ชลบุรีศูนย์มะเร็ง จ. ชลบุรี
สื่อการสอน การผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกโรงพยาบาลเลิดสิน
ทัวร์สุขภาพ จังหวัดราชบุรี ปี 2544โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
การดูแลผู้ป่วยออสโตมีวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพฯ
แนะนำศูนย์มะเร็งฯ จังหวัดอุดรธานีศูนย์มะเร็ง จ. อุดรธานี
สารเสพติด 8 พฤษภาคม 2544นายแพทย์จรูญ ฯ กรมการแพทย์
การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองศูนย์มะเร็ง จ. อุดรธานี
การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ศูนย์สิรินธรฯศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
มะเร็งภัยร้ายของสังคม ศูนย์ชลบุรีศูนย์มะเร็ง จ.ชลบุรี
WHEEL CHAIR ศูนย์สิรินธรฯศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
มะเร็งตับภาษาอีสาน ศูนย์มะเร็งอุดรธานีศูนย์มะเร็ง จ.อุดรธานี
การดูแลผู้ป่วยภายในบ้าน สถาบันมะเร็งฯสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จำนวนทั้งหมด : 94 เรื่อง /5 หน้า